Zawarcie umowy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu

7 maja 2019

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2019 roku zawarliśmy umowę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, której przedmiotem jest „Świadczenie usługi oceny merytorycznej wniosków o powierzenie grantu oraz oceny strategii ekspansji Grantobiorców w ramach projektu „Polskie Mosty Techologiczne” dla pierwszego naboru realizowanego w 2019 na wybranych rynkach” – dotyczy rynków Australia, Indie i Izrael.

Umowa jest rezultatem realizacji Projektu „Polskie Mosty Technologiczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”. Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się szybką dynamiką wzrostu, mających potencjał do internacjonalizacji i działających w obszarze innowacji.