Zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości− przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

1 sierpnia 2022

Informujemy, że zawarliśmy umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kontroli projektów realizowanych ramach działania 6.2 „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Termin realizacji umowy: 36 miesięcy.