Zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

25 listopada 2021

Informujemy, że zawarliśmy umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, której przedmiotem jest przeprowadzenie eksperckiej oceny projektów (wniosków o powierzenie grantu) zgłoszonych w naborze do Pilotażu Przemysł 4.0. Termin zakończenia usługi: 15 grudnia 2021 r.