Dofinansowanie na 2 projekty w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

1 sierpnia 2022

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6. Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację. Projekt pt. „Wdrożenie dedykowanego systemu wspierającego proces wycen nieruchomości w celu zwiększenia poziomu automatyzacji zbierania aktualnych cen transakcyjnych na rynku nieruchomości” przedsiębiorstwa Partner CRLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz projekt pt.„ Wdrożenie nowego, niepodatnego na negatywne skutki pandemii koronawirusa modelu działalności spółki Varsovia Capital Sp. z o.o. poprzez zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych, automatyzację procesów oraz zakup niezbędnych do wdrożenia cyfryzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.” przedsiębiorstwa Varsovia Capital Sp. z o.o. przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

1 sierpnia 2022
Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodniana lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 3 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Projekt przedsiębiorstwa Rentilt Sp. z o.o.  przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

1 sierpnia 2022
Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Projekt przedsiębiorstwa Extreme Robotics Lab Sp. z o.o. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Zawarcie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

25 listopada 2021

Informujemy, że zawarliśmy umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, której przedmiotem jest przeprowadzenie eksperckiej oceny projektów (wniosków o powierzenie grantu) zgłoszonych w naborze do Pilotażu Przemysł 4.0. Termin zakończenia usługi: 15 grudnia 2021 r.

Zawarcie umowy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.

25 listopada 2021

Informujemy, że w dniu 26 lipca 2021 roku zawarliśmy umowę z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A., której przedmiotem jest wykonanie usługi kontroli rozliczenia finansowanego wybranej próby Grantobiorców w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne.

Dofinansowanie na 2 projekty w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw w ramach konkursu Szybka Ścieżka

25 listopada 2021

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Projekt pt. „PRAGMATIC (Prediction of Agriculture Manufacturing Cost) – Prace B+R w obszarze predykcji plonów i kosztów surowców produktów rolnych pozyskiwanych w łańcuchu dostaw od uprawy do linii produkcyjnej” przedsiębiorstwa SETH SOFTWARE Sp. z o.o. oraz projekt pt. Innowacyjne, płynne nawozy azotowe z krzemem i mikroelementami wzbogacone w mikroorganizmy oraz dodatki funkcjonalne” przedsiębiorstwa GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A  przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.