Organizacja etapu krajowego projektu Polskie Mosty Technologiczne

7 maja 2019

Informujemy, że w dniach 12-14 grudnia 2018 r. w podwarszawskiej Jachrance odbyły się organizowane przez Varsovia Capital S.A. warsztaty rozpoczynające etap krajowy projektu Polskie Mosty Technologiczne w ramach naboru na rynki USA, Kanady oraz Meksyku.

Nasz zespół odpowiedzialny był za zapewnienie obsługi logistycznej, hotelowej oraz gastronomicznej warsztatów poświęconych rynkom USA, Kanady, Meksyku oraz merytoryczne przygotowanie, kompleksową organizację i obsługę warsztatów poświęconych rynkom USA i Kanady.

 Podczas warsztatu Grantobiorcy otrzymali od zaproszonych przez Nas Ekspertów i Prelegentów:

–  wiedzę dotyczącą rynków USA i Kanady, ich uwarunkowań i możliwości ekspansji,

– usług doradztwa eksperckiego przy wypracowywaniu wstępnej strategii ekspansji na rynki USA i Kanady.

Za nami:

•          3 dni intensywnych warsztatów,

•          rozpoczęcie pracy Grantobiorców nad strategią ekspansji,

•          rozmowy Grantobiorców z doświadczonymi ekspertami i kierownikami Zagranicznych Biur Handlowych,

•          prezentacja praktycznych rozwiązań dotyczących wejścia na wybrany rynek,

•          networking uczestników projektu

Dofinansowanie na projekt B+R w ramach RPO Województwa Mazowieckiego

22 października 2018

Informujemy, że projekt przygotowany przez Naszych ekspertów pt. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych celem opracowania systemu innowacyjnego systemu Autonomiczny Ekstraktor Wiedzy” dla firmy Business Online Services Sp. z o. o. otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Umowa z TAURON Dystrybucja S.A.

22 października 2018

Informujemy, że zawarliśmy umowę z TAURON Dystrybucja S.A. na rozliczenie projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (Distribution Management System) wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN”, realizowanego w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Zawarcie umów z Polską Agencją Inwestycji i Handlu

22 października 2018

Informujemy, że zawarliśmy 4 Umowy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, których przedmiotem są:

  1. „Świadczenie usługi oceny merytorycznej wniosków o powierzenie grantu oraz oceny strategii ekspansji Grantobiorców”;
  2. „Przygotowanie i kompleksowa merytoryczna obsługa i organizacja 3 – dniowego specjalistycznego warsztatu na etapie krajowym poświęconego tworzeniu wstępnej strategii ekspansji na rynek USA oraz zapewnienie Grantobiorcom indywidualnych usług eksperckich po warsztacie”;
  3. „Przygotowanie i kompleksowa merytoryczna obsługa i organizacja 3-dniowego specjalistycznego warsztatu na etapie krajowym poświęconego tworzeniu wstępnej strategii ekspansji na rynek kanadyjski oraz zapewnienie Grantobiorcom indywidualnych usług eksperckich po warsztacie” oraz
  4. „Zapewnienie obsługi logistycznej, hotelowej oraz gastronomicznej na potrzeby organizowanych trzech 3-dniowych warsztatów ”.

Umowy są rezultatem realizacji Projektu „Polskie Mosty Technologiczne” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3. „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”. Projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT) skierowany jest do innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się szybką dynamiką wzrostu, mających potencjał do internacjonalizacji i działających w obszarze innowacji. Celem projektu jest wsparcie w procesie internacjonalizacji polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zaoferowanie im wysokiej jakości usług doradczo – szkoleniowych.

Dofinansowanie na 2 kolejne projekty w ramach Programu Go to Brand

23 sierpnia 2018

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand konkurs nr 4 rok 2018. Projekty pt. „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa LG Water Sp. z o.o. poprzez realizację branżowego programu promocji” firmy LG Water Sp. z o.o. oraz „Rozwój działalności eksportowej przedsiębiorstwa Caramella Sp. z o.o. zgodnie z programem promocji branży meblarskiej” firmy Caramella Sp. z o.o. przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Nabory dla przedsiębiorców dostępne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

23 sierpnia 2018

Do końca 2018 roku dostępne są jeszcze konkursy na dofinansowanie projektów przedsiębiorców w ramach PO IR. Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia m.in. na:

  • Realizację projektów B+R (PO IR 1.1.1 tzw. szybka ścieżka, programy sektorowe PO IR 1.2);
  • Wdrożenie wyników B+R (PO IR 3.2.1 Badania na rynek);
  • Wzornictwo i projektowanie produktów (PO IR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców)

Zapraszamy do kontaktu z Naszymi ekspertami, którzy dokonają analizy Państwa Projektów i wybiorą optymalne źródło wsparcia.