Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw w ramach konkursu Szybka Ścieżka

2 czerwca 2021

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Projekt pt. „Innowatorska platforma do wsparcia procesów wyszukiwania i wnioskowania semantycznego na bazie samouczącego się modelu syntezującego intermodalne dane nieustrukturyzowane” przedsiębiorstwa BI INSIGHT S.A. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Dofinansowanie na 2 projekty w ramach Poddziałania: 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

2 czerwca 2021

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Projekty pt. „WDROŻENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM OWOCÓW DO SPRZEDAŻY W ZAKŁADZIE W ŻOŁYNI MAJĄCE NA CELU WZROST WARTOŚCI DODANEJ FIRMY „ELLIOT” PODKARPACKA GRUPA PRODUCENTÓW BORÓWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ POPRAWĘ KONKURENCYJNOŚCI JAKO ORGANIZACJI PRODUCENTÓW orazWDROŻENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM OWOCÓW DO SPRZEDAŻY W ZAKŁADZIE W BRATKOWICACH MAJĄCE NA CELU WZROST WARTOŚCI DODANEJ FIRMY „ELLIOT” PODKARPACKA GRUPA PRODUCENTÓW BORÓWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ POPRAWĘ KONKURENCYJNOŚCI JAKO ORGANIZACJI PRODUCENTÓW” przedsiębiorstwa ELLIOT Podkarpacka Grupa Producentów Borówki Sp. z o.o.  przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję

2 czerwca 2021

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję. Projekt pt. „Wzmocnienie konkurencyjności firmy Concession Europe Sp. z o.o. poprzez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa poprzez zaprojektowanie nowej linii produktów” przedsiębiorstwa Concession Europe Sp. z o.o. przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Dofinansowanie na projekt w ramach Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne

2 czerwca 2021

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Projekt pt. „Wprowadzenie na rynek przez TBM Sp. z o.o. przekąsek o obniżonej zawartości tłuszczu” przedsiębiorstwa TBM Sp. z o.o.  przygotowany przez Naszych ekspertów został zakwalifikowany do dofinansowania.

Dofinansowanie na 2 projekty w ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

2 czerwca 2021

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Projekty pt. „Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa EWADRUK STRĘKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego” przedsiębiorstwa EWADRUK Strękowski Sp. J. orazInternacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa Hartimex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego” przedsiębiorstwa Hartimex Sp. z o.o. przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Dofinansowanie na 2 projekty w ramach Działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

18 listopada 2020

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy. Projekty pt.

Dotacja na kapitał obrotowy dla CONCESSION EUROPE Sp. z o.o.” przedsiębiorstwa CONCESSION EUROPE SP. Z O.O

Dotacja na kapitał obrotowy dla LECH MEBLE Leszek Matocha” przedsiębiorstwa LECH MEBLE LESZEK MATOCHA

przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.