Dotacje na projekty B+R dostępne na Mazowszu

1 sierpnia 2018

Mazowsze jest liderem pod względem inwestycji w badania i rozwój w Polsce. Po wyczerpaniu alokacji dostępnej dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego w ramach programów krajowych wsparcie jedynym źródłem dofinansowania innowacyjnych projektów na badania i rozwój może być Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, w ramach którego ogłoszono kolejny nabór wniosków. Do 5 września trwa konkurs o fundusze na realizację tzw. dużych projektów badawczo-rozwojowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże firmy, a także powiązania kooperacyjne. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 750 tys. zł do nawet 5 mln zł.

Umowa z Fundacją Centrum Innowacji FIRE

31 lipca 2018

Informujemy, że zawarliśmy Umowy na przygotowanie Biznes Planów dla Pomysłodawców innowacyjnych projektów w ramach pilotażowego programu Dobry Pomysł współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4: „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” PO IR, Poddziałanie 2.4.1 inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów.

Dofinansowanie na 2 kolejne projekty B+R w ramach RPO Województwa Mazowieckiego

31 lipca 2018

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R – RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17. Projekty pt. „Prace badawczo-rozwojowe w celu stworzenia systemu AED – Automatyczny Eksplorator Danych” firmy Extreme Robotics Sp. z o.o. oraz „Opracowanie założeń technologicznych oraz stworzenie prototypu innowacyjnych linii do pakowania owoców miękkich i twardych” firmy Techmotion Technology Sp. z o.o. przygotowane przez Naszych ekspertów zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Dofinansowanie na projekt B+R w ramach RPO Województwa Mazowieckiego

31 lipca 2018

Informujemy, że opublikowane zostały wyniki konkursu 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych (konkurs nieprofilowany) – RPMA.01.02.00-IP.01-14-069/17. Projekt pt. „Przeprowadzenie prac B+R polegających na opracowaniu innowacyjnego preparatu leczniczego na bazie aktywnej chymotrypsyny” przygotowany przez Naszych ekspertów dla firmy Badania Rozwój Inwestycje Sp. z o.o. został zakwalifikowany do dofinansowania.

Umowa o dofinansowanie dla projektu TAURON Dystrybucja S.A. w ramach PO IR 1.2

29 czerwca 2018

W dniu 29.06.2018 firma TAURON Dystrybucja S.A. wraz z Partnerem firmą Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki „MIKRONIKA” zawarła Umowę o dofinansowanie dla projektu przygotowanego przez Naszych ekspertów pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (Distribution Management System) wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN” w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Umowa o dofinansowanie dla projektu TAURON Dystrybucja S.A. w ramach PO IiŚ 1.4.1

18 czerwca 2018

W dniu 13.06.2018 firma TAURON Dystrybucja S.A. zawarła Umowę o dofinansowanie dla projektu przygotowanego przez Naszych ekspertów pt. „Demonstracyjny projekt zastosowania stacjonarnego systemu magazynowania energii jako elementu stabilizacji pracy sieci oraz element SmartGrid” współfinansowanego w ramach Działania 1.4 – Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia, Poddziałanie 1.4.1 – Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.